Markéta Kolářová, Dipl.-Ing.(FH) Ing.
Zahradní a krajinářská architektura, projekční činnost a odborná žurnalistika

STAVBY Z VRBOVÉHO PROUTÍ
(úryvek článku Tajemství proutěného plotu, Dům a zahrada II/2002)
 
Nekomplikovaným a prostým vrbovým plůtkem je možné doplnit oplocení přírodní zahrady.
Pokusit se můžete také o vytvoření nekonvenčního zahradního posezení a prolézačky či indiánského tepee pro děti.
Pruty u nás velmi hojné vrby bílé (Salix alba) pro naše účely postačí. Vrba bílá upřednostňuje vlhké, výživné a zásadité půdy, díky vysoké přizpůsobivosti však obstojí také na sušších stanovištích. Řízky lze odebírat z jednoletých i víceletých prutů od počátku listopadu do konce února. Od počátku listopadu do počátku května je také za bezmrazých a nepříliš mokrých dní možné vysazovat.      

Nepoužijeme-li řízky ihned po odběru, skladujeme je na stinných místech, nejlépe přikryté listím a chvojím. Jednoleté pruty a proutky slabší než 2 cm zkrátíme bezprostředně před výsadbou zahradními nůžkami asi o 5 cm. U víceletých a silnějších prutů sloupneme rýčem nebo větším nožem deseti- až patnácticentimetrový pruh kůry ve spodní části. Rozvětvená místa oddělíme. Řízky pícháme přímo na stanoviště do vlhké země. Na délce řízků je závislá také hloubka výsadby:

délka řízků
cca 30 cm
do 75 cm
do 165 cm
do 230 cm
do 300 cm
do 400 cm
      hloubka výsadby
cca 20 cm
cca 30 cm
cca 40 cm
cca 50 cm
cca 60 cm
cca 70 cm
Vyhloubení vysazovací rýhy (cca na šířku rýče) patřičné hloubky nám práci usnadní. Na její zaplnění použijeme původní zeminu bez vrchních drnů. Půdu kolem vysazených řízků utužíme pomocí dřevěné kulatiny. Pokud dodržíme tento způsob a doporučenou hloubku výsadby, bude se vrbové sadbě dařit výborně, a to i bez umělé závlahy. Dostatečně dlouhá část prutů, přiměřená jejich velikosti, je zasazena v zemi, takže v prvním roce přečkají i delší období sucha.

Pro vytvoření jednoduchého přibližně jeden metr vysokého plotu potřebujeme na jeden metr plotu jeden cca 1,35 m dlouhý dřevěný kůl, tři vrbové pruty dlouhé 1,20 m a silné 2 - 10 cm, tři až čtyři jednoleté vrbové řízky dlouhé asi 50 cm a pět cca 2 m dlouhých vrbových prutů nebo jiných větví. Dřevěné kůly, tvořící kostru plotu, zapustíme v rozpětí jednoho metru třetinou jejich délky do země. Tři vrbové pruty dlouhé 1,20 m rozmístíme pravidelně mezi dva kůly, hloubka výsadby by měla činit 40 cm, aby 80 cm prutu vyčnívalo nad zem. Protože budou tyto řízky obrážet převážně v horní třetině, zapícháme mezi ně ještě řízky dlouhé asi 50 cm. Jejich 20 cm dlouhá nadzemní část zajistí ozelenění spodní poloviny plotu. Nakonec do něj zapleteme po celé jeho délce horizontální dvoumetrové vrbové pruty (případně jiné ohebné větve). Tím se zvýší stabilita stavby a zlepší její vzhled. V prvním roce vyžene vrbová sadba přibližně 50 až 80 cm dlouhé výhonky. Na podzim po opadu listí je ohneme a vodorovně zapleteme do spodní i horní části plotu. Můžeme je volně upevnit provázky nebo lýkem. Tyto pruty budou obrážet v dalším roce a náš plot tak bude stále hustější a stabilnější. V zaplétání a vyvazování nových výhonků můžeme v prvních 2 až 3 letech pokračovat. Tvar, výšku a šířku plotu lze ovlivňovat řezem. Vrbový plot snáší slabší i silnější střih ve všech ročních obdobích.
Uvedený návod je pouze jedním z možných příkladů vrbového oplocení. Řízky se mohou vysazovat v obloucích (oba konce do země), případně šikmo a křížem. Rovněž výšce plotu se meze nekladou. Pokusit se můžete také o vytvoření alternativního zahradního posezení. Jestliže máte k dispozici více místa a část zahradního prostoru věnujete dětem, zkuste uplést pár vrbových staveb pro ně. Ten, kdo jako dítě rád prolézal na louce tunelem svázané vysoké trávy, ten dětem vrbový tunel neodepře. Možná zbyde místo i pro indiánské tepee.

Ing. Markéta Kolářová

     

[ zpět ]

[ STADT + NATUR ] [ soukromé zahrady ] [ workshopy a soutěže ] [ archiv ] [ publikace ] [ žurnál -titulní strana ] [ home > kvalifikace, kontakt, impressum]