Markéta Kolářová, Dipl.-Ing.(FH) Ing.
Zahradní a krajinářská architektura, projekční činnost a odborná žurnalistika
KAMENNÉ ZDI BEZ BETONU A MALTY

Část první: Suché opěrné zdi stavěné britským působem
(zpracováno na základě publikací The Dry Stone Walling Association of Great Britain)

"Stavební desatero"


Snímek vpravo:
jedna ze suchých zdí v zahradě Suchdol, stavěla firma Zednictví Rada
Více o zahradě ~>
     
1. základy
Základy musí být pevné a propustné pro vodu, jejich povrch vyrovnaný. Pro opěrnou zeď vysokou přibližně jeden metr postačí 20-30 cm štěrkopísku 0/32 na utuženém podloží.

2. sklon
Nejstabilnější jsou zdi se sklonem 1:6.

3. výplň
Výplň z drobných kamenů je potřeba zakládat s každou položenou řadou kamenů pohledových. Výplňové kameny se za zeď nesypou, ale skládají.
     
4. proporce
Proporce zdi musí být vyrovnané, krátký kámen se střídá vždy s dlouhým (viz obrázek vpravo). V pravidelných intervalech je potřeba položit také dlouhé vázací kameny spojující přední pohledovou část zdi s výplní za ní.

5. výška a šířka
V nejspodnější části zdi je vrstva pohledových kamenů nejširší, směrem nahoru její mohutnosti ubývá. Šířka základny činí zpravidla jednu třetinu až jednu polovinu konečné výšky zdi. Rovněž mohutnost pohledových kamenů s výškou klesá. Vyjímku tvoří vázací kameny a poslední, nejvrchnější řada. V té použijeme mohutné kameny, abychom celou konstrukci zatížili.
Naopak vrstva výplňových kamenů se s výškou zdi rozšiřuje, protože půdní profil, o který se zeď opírá, je kónicky zešikmen a ustupuje.
     
6. skládání
Kameny se na sebe neskládají náhodně, nýbrž pečlivě vybírají, tak aby vznikaly rovnoměrné řady prakticky bez meziprostorů. Náročný výběr se provádí i za cenu, že nevyužijeme všechny kameny, které máme pro pohledovou stranu k dispozici. Zbytek založíme mezi kameny výplňové.

7. sklon kamene
Kameny s trojúhelníkovým průřezem nepokládáme nikdy tak, aby sklon směřoval ven ze zdi. Kámen podklínujeme do vodorovné polohy a následně zatížíme další řadou (viz obrázek vpravo).8. dutiny
Vyrovnáváme-li sklon kamenů s trojúhelníkovým průřezem (viz 7.), zaplníme vždy celý prostor pod ním tak, aby nevznikaly dutiny.

9. vsouvání klínu
Klíny, kterými zaplňujeme prostor mezi dvěma kameny, nevtloukáme nikdy kladívkem z přední části směrem do zdi. Sejmeme kámen vrchní řady, prostor zaplníme klínem a ten opět zatížíme vrchním kamenem. Klín se nesmí dát z předku zdi vyviklat.

10. vázací kameny
Vázací kameny se pokládají přibližně v intervalu 0,50 m výšky zdi. Mají spojovat pohledovou část a výplň zdi a zvyšovat tak její stabilitu. Proto používáme dlouhé a těžké kameny a nezanedbáváme jejich upevnění a podklínování.

[ zpět ]

[
STADT + NATUR ] [ soukromé zahrady ] [ workshopy a soutěže ] [ archiv ] [ publikace ] [ žurnál -titulní strana ] [ home > kvalifikace, kontakt, impressum]