Markta Kolov, Dipl.-Ing.(FH) Ing.
Zahradn a krajinsk architektura, projekn innost a odborn urnalistika


....................................................... ...... ... ... .... ............................... . .z - listopad 2010
Peklad publikace "Naturnahe Spiel- und Erlebnisrume"
autor Elisabeth C. Grndler a Norbert Schfer do etiny
Vydalo: Ministerstvo ivotnho prosted, Praha 2010     
Dtsk hit a zahrady v prodnm stylu
vznam - plnovn - realizace


"Pro zdrav vvoj dt je nezbytn, aby mly monost pohybovat se
vprosted, kter rozmanitmi zpsoby stimuluje jejich smyslov vnmn.
Prodn arel skryty, doupaty, kopeky, potokem, stromy a kei poskytuje
celou adu podnt. Na takovch hitch si dti mohou hrt neruen,
mohou sbrat zkuenosti bhem vlastnch aktivit.


Avak o tyto prostory je dnes nouze. Dtsk hit jsou asto hol plochy
vybaven prolzakami, kter sice umouj dosplm dobr pehled a
kontrolu, avak volnou tvr hru spe omezuj. Tato kniha uvd pklady,
jak lze vdob skrovnch rozpot vytvoit cenov vhodn hit a zahrady
vprodnm stylu.
Vpedstavench projektech nkolika nmeckch mateskch kol plnovali a uskuteovali svj cl spolen
architekt, pedagogick personl a rodie vmalch samoorganizovanch krocch. Hit i zahrada vprodnm
stylu mohou splovat poadavky dt a zrove bt etrn kivotnmu prosted. Navc jsou finann vhodn
a trvale udriteln.

Tato kniha je praktickou a podntnou prukou pro vechny, kdo nesou odpovdnost za dtsk hit, koln
dvory a zahrady u mateskch kol."
Citt textu na oblce (zadn strana), ISBN 978-80-7212-523-4


Odkaz na knihu ke staen ~>

. . . . . . . . . . . . . . . .............................. ...... ... ... .... .......................... ..... ervenec - srpen 2010
Hvozdk vousat (Dianthus barbatus)

Hvozdk vousat je dvoulet a vytrval rostlina kvetouc od ervna do z (od srpna po sestihu). Jeho pstovn je jednoduch, vyaduje vak trochu trplivosti. Vsev provdme od plky ervna do srpna. ervnov rostliny meme v jnu pesadit na konen stanovit, s pesazenm rostlinek vysetch pozdji bychom mli pokat do ptho jara. V roce vsevu tvo hvozdk vousat pouze listovou ruici, kvty se objevuj teprve ve druhm roce. Po osthn odkvetlch kvtenstv meme podle stavu rostliny rozhodnout, ponechme-li si ji jet ve tetm roce. Nkdy kvete pak jet lpe (jako na tchto fotografich). A tak nyn meme dt rostlinm jet dal pleitost. S trochou tst (a trochou samovsevu) se hvozdkem vousatm meme tit po mnoho let.

Hvozdk na strnkch Wikipedie

Kliknutm lze obrzky zvtit.

 
 
 

Dky letnmu horku vn Stedozem pro n domov


Vyuijte horko letonho lta a poite si pr vtviek bylinek a livek pro usuen. Rostliny ze Stedozem vyaruj ve vaem byt atmosfru dovolen.

Na obrzku je levandule, oregno a tymin hned po ustien.
.............................. ...... ... ... ...,,,... ......................................................duben - erven 2010
Proda jako pedloha - modern ztvrnn nmst v Barcelon, dal pklady
Nvtva z listopadu 2007

       

Kliknutm lze obrzky zvtit.

 
 


....................................................... ...... ... ... ...,,,... ..............................leden - bezen 2010
Inspirace modern krajinskou architekturou: Barcelona - Parc Central de Nou Barris
Nvtva z listopadu 2007

Nvrh: Carme Fiol a Andreu Arriola, na motivy obraz Pabla Picassa

     
     

Kliknutm lze obrzky zvtit.

 
 
[
STADT + NATUR ] [ soukrom zahrady ] [ workshopy a soute ] [ archiv ] [ publikace ] [ urnl - titulnstrana ] [ home > kvalifikace, kontakt, impressum]