Markta Kolov, Dipl.-Ing.(FH) Ing.
Zahradn a krajinsk architektura, projekn innost a odborn urnalistika


........................................... ...... ... ... .... ..... ...................,,.... ...........,,,......... . .. listopad 2006  Typha latifolia - orobinec irokolist

Tato vodn rostlina m mezi vlastnky zahradnch jezrek mnoho pvrenc, ale tak nejmn stejn tolik odprc.

V rybncch pimen velikosti, bohatch na iviny je vtinou vtna: Odebr vod iviny a zdob behy a mliny svm zdravm vzrstem a markantn kvtenstvm ("doutnky"). Krom toho se o tto trvalce k, e jsou pes n v zim pi souvisl ledn ploe zsobovny ryby kyslkem.

Siln tvorba vbk je dvodem, pro bychom od tto rostliny mli v malch rybnch upustit. Velmi rychle si podman vechny seky s hloubkou vody od 0 do 50 cm.

Do stedn velkch jezrek meme orobinci vstup povolit, nechceme-li vak mt orobincovou monokulturu, musme ho pravideln "sklzet".
  Bild vergrernBild vergrern
Spolu s rostlinou odstranme tak iviny, kter nasbrala, co vod vtinou prospje. Vhodn obdob je podzim. Rostlina by se vak nemla odstraovat kompletn, kvli rybm a jejmu estetickmu inku v zim ji ponechme ve vyvolench mench secch stt.
.............................................. ...... ... ... .... ..... ...................,,.... ...........,,,..........z/jen 2006

Inspirace pro pt rok: detaily z tosknskch zahrad
zvetit obrzek   zvetit obrzek  
zvetit obrzek
zvetit obrzek   zvetit obrzek   zvetit obrzekzvetit obrzek

............................................. ...... ... ... .... ..... ................,,.... ...........,,,..... . ..ervenec/srpen 2006
zvetit obrzek (63 KB)      
Oenothera - pupalka

Kvty tto nzk pupalky (pravdpodobn Oenothera triloba) se otevraj teprve po zpadu slunce a trvaj po jednu noc.

Tato rostlina uklidn vai zahradu i vs samotn: Kdy si vedle n veer sednete, mete otevrn kvt pihlet - dje se tak nrazov a pmo ped vaima oima - jako v pohdce.

Jedn se o jedno- a dvoulet druh, kter se udruje v zahrad del dobu samovsevem.

::::::::::::::::............................. ...... ... ... .... ..... .................... ........,,........,,,. .. ...erven 2006
zvetit obrzek (139 KB)      
Sedum - rozchodnk

Tento rozchodnk (Sedum acre)
kvetouc v ervnu a ervenci
spolehliv pokrv spry,
okraje cest a chud
povrchy zd.

Rozhote prost nkolik
roztrhanch rostlinek
a nechte se
pekvapit.

..................................................... ...... ... ... .... ..... ........,.......... .............,..... .. ..
kvten 2006
"Krajina jabloovch kvt"
- projekt nmeckho televiznho poadu Planet-Wissen

Kvt jablon umouje vdcm vytvet zvry o vvoji naeho klimatu. V tomto roce chce Platen-Wissen spolen se vemi divky a nvtvnky internetu zatek kvtu jablon dokumentovat. Pokud Vs projekt "Krajina jabloovch kvt" zaujal, podvejte se na pslunou internetovou strnku a pozorujte, kdy a kde se otvraj prvn jabloov kvty.
Vce zde u Planet-Wissen

Aktuln stav s mapou Nmecka u Planet-Wissen

Zdroj: www.planet-wissen.de

 
............................................................................................. ..............................duben 2006
Konec zahradnkova pstu
Jarn oszen kamennch lab cibulnatmi a hlznatmi rostlinami, 3 pklady

Oszen 1:
Doba kvtu: (nor) bezen - duben
Stanovit: na jae pimen vlhk, v lt such, vslun

Krokus - Crocus corsicus
(ppadn C. etruscus, C. sieberi ssp. atticus)
spolu s drobnm kosatcem - Iris reticulata,
v sousedstv: dn - Cornus mas

Podobn oszen ve lutch barvch:
Crocus angustifolius (ppadn C. flavus)
spolen s kosatcem - Iris danfordiae

Vsadba je doplnna skalnikami s drobnmi, pes zimu vytrvalmi listy (zde plamenka - Phlox subulata a hvozdk - Dianthus gratianopolitanus) a dobou kvtu v kvtnu a ervnu.

 
 


Oszen 2:
Doba kvtu: duben - kvten
Stanovit: na jae pimen vlhk, v lt such, vslun

Botanick druhy narcis pro pouit ve skalkch (zde nap. vonn Narcissus odorus regulosus)
spolen s nim tulipnem - Tulipa tarda

ervenou variantu tto vsadby vytvome kombinac vych a nich ervench tulipn pro dekorativn skalky.

V ostatnch ronch obdobch zdob laby plamenka (Phlox subulata) a na povrch trku postaven nzk msy s letnikami.

   
Oszen 3:
Doba kvtu: (nor) bezen - duben
Stanovit: na jae pimen vlhk, v lt pevn such, polostn a stn

Brambok - Cyclamen coum,
kter se pi optimlnch podmnkch rozmnouje vysemeovnm, take tvo cel kolonie. Jeho mramorovan, vykrojen listy jsou dekorativn jet dlouhou dobu po odkvtu. V drsnjch klimatickch podmnkch (pevn st esk Republiky) vak Cyclamen coum vyaduje pikrvku na ochranu ped mrazem.
 
.................................................................................... .....................................bezen 2006
zvetsit obrazek  
Galanthus
- snenka

Nejznmj pirozen forma se jmenuje Galanthus nivalis. Tomuto jmnu bv v odborn literatue piveno jako mnohm jinm rostlinm "L." upomnajc, e jeho pvodcem byl Linn. Ten se obslouil z etiny a latiny:
gla (ec. mlko),
nthos (ec. kvt) a
nivalis (lat. snn, snhobl).*
* Etymologisches Wrterbuch der botanischen Pflanzennamen, H. Genaust 2005  
.......................................................................................... .............................leden, nor 2006
 

 

Kdy bh zahrad mrz po zdech - lnek o zim v zahrad
Text pojednv o pezimovn rostlin a objasuje mrazuvzdornost jako rostlinnou vlastnost zvislou na mnohch faktorech. Pedstavuje rzn nebezpe zimnho obdob a nae monosti jejich ovlivnn.[
STADT + NATUR ] [ soukrom zahrady ] [ workshopy a soute ] [ archiv ] [ publikace ] [ urnl - titulnstrana ] [ home > kvalifikace, kontakt, impressum]