Markta Kolov, Dipl.-Ing.(FH) Ing.
Zahradn a krajinsk architektura, projekn innost a odborn urnalistika


...................................................................................... ...........................................listopad 2005
zvetit obrzek  (100,5 KB)
 
Liriodendron tulipifera
- lyrovnk tulipnokvt

V zemi svho pvodu, Severn Americe, dorst vky a 40 m, ve stedoevropskch parcch nalzme exemple cca 25 m vysok.
Kmen je thl a rovn. Koruna se vyznauje lehkou stavbou a pyramidlnm a nepravidelnm rstem.
Kvty (cca v ervnu) se podobaj tulipnm, listy maj formu lyry - odtud nzev.
V listopadu dominuje lyrovnk parkm svm zlatolutm zbarvenm.

....................................................................................... ............................................jen 2005
zvetit obrzek  (71 KB)zvetit obrzek  (82 KB)
 
 
Podzimn nvtvy zmeckch zahrad

Komu obvykle pipadaj stylov zmeck zahrady stroh a uhlazen, ten by ml zkusit navtvit je na podzim. V tto dob jsou toti pln ostrch podzimnch kontrast, novch barev a romantickho nepodku v podob padajcho list.

Snmky ukazuj belgick Les Jardins D'Annevoie potkem jna.
zvetit obrzek  (59 KB) zvetit obrzek  (114 KB) zvetit obrzek  (110 KB)    
Kuriozity

belgickho venkova


ohrady a iv ploty

 
zvetit obrzek (83 KB)

zvetit obrzek (96 KB)

zvetit obrzek (78 KB)

....................................................................................... ..............................kvten, erven 2005
Iris Hybr.  (69,9 KB)Iris Hybr. (45,5 KB)
 

 

Iris x barbata
- kosatec, zahradn kenci

Stanovit: vslun, sucho
Vka: 80 - 100 cm (skupina Barbata-Elatior),
50 cm (skupina Barbata-Media),
20 - 30 cm (skupina Barbata-Nana)
 
Okrasou nejsou jen efektn kvty, ale tak pevn, meovit listy.

................................................................................................. ................................duben 2005
Osmunda claytoniana (109,4 KB)Osmunda claytoniana (96,5 KB)
 

 

Osmunda claytoniana
- podeze Claytonova

Obrzky: vhonky v dubnu, Botanick zahrada Wuppertal
 
Stanovit: stn a polostn, vlhko
Vka: 45 - 90 cm
Pvod: severn Amerika, vchodn Asie
mrn klimatick psmo

Osmunda regalis
   
Zatmco se u ns domc, i kdy ve voln prod siln ohroen podeze krlovsk (Osmunda regalis, viz obrzek vlevo) v dubnu jet trochu boj pozdnch mraz, je podeze Claytonova (Osmunda claytoniana) dosti odvn.
Fertiln listy podezen Claytonovy budou pozdji ve stedn sti "perueny" (odtud anglick nzev "Interrupted Fern") a skeletovny, co jim propj neobyejn vzhled. Hnd skeletovan sti zpeench list nesou vtrusnice. ist steriln listy, kter zstvaj po celou vegetan sezonu zelen, se vyskytuj u tto rostliny tak.< Osmunda regalis - podeze krlovsk, vhonky v dubnu, Botanick zahrada Wuppertal
 

Magnolia x soulangiana (118,5 KB)Magnolia x soulangiana - detail (64,9 KB)
 

 

Magnolia x soulangiana
- cholan Soulangev

Obrzky: dubnov kvt, Botanick zahrada Wuppertal
 
Stanovit: vslun a mrn zastnn
Pda: humzn a dostaten vlhk
Vka a ka: do 8 (9) m
Kenec M. denudata x M. liliiflora
Kvty a poupata bvaj ohroeny pozdnm mrazem.

........................................................................................ .......................................
bezen 2005

Nebojme se barev, avak vyvarujme se plin pestrosti. Vt barevn plochy, kter spolu lad, jsou vhodnj ne zhony pln pestrobarevnch bod po vzoru velikonon oatky.

Galanthus + Crocus (93,6 KB) Anemone (81,3 KB) Narcissus (86,0 KB)
Galanthus nivalis - snenka
a Crocus - krokus
..Anemone nemorosa
..- sasanka hajn
Narcissus cyclamineus 'Tete-a-Tete
- narcis
.................................................................................................. .................................. leden, nor 2005

zahrada v Suchdole (98,5 KB)Sorbus aucuparia (71,1 KB)    
Zima v zahrad
[
STADT + NATUR ] [ soukrom zahrady ] [ workshopy a soute ] [ archiv ] [ publikace ] [ urnl - titulnstrana ] [ home > kvalifikace, kontakt, impressum]