Markéta Kolářová, Dipl.-Ing.(FH) Ing.
Zahradní a krajinářská architektura, projekční činnost a odborná žurnalistika


Projekt "Essen - Freisenbruch"
Urbanistický návrh, zahradní město "V poli"

Projektování zeleně II / Urbanistika II - ZS 2001/2002
- druhá část individuální projektové práce, studijní obor: Krajinářská architektura, Univerzita Essen
Odborný dozor: Prof. Dipl.-Ing. H. Riese a Prof. Dipl.-Ing. Kl. John
 
Urbanistický návrh zahradního města 'V poli' navazuje na předem stanovenou koncepci a urbanistický rámcový plán městské čtvrti Essen - Freisenbruch. Další pomůcku poskytovala při návrhovém rozhodování sektorální a detailně vypracovaná inventarizace.
 
Pozemek, vykázaný ve směrném územním plánu města Essen (FNP 09. 1994) jako plocha pro bytovou výstavbu, hraničí bezprostředně na rozšířený regionální pás zeleně C. Tato skutečnost ho činí mimořádně atraktivním. Ze západního směru se o ulici Sachsenring, rovněž probíhající v blízkosti stavebního pozemku, navíc opírá vnitroměstský zelený koridor. Spojení obou ploch zeleně uskutečňuje předkládaný návrh pomocí zeleného klínu s vloženými zahrádkami v severní části pozemku.
 
zvetšit plán
 
Také v navrhovaném sídlišti hraje zeleň podstatnou roli. Příroda zde není odsunuta do pasivního pozadí, není rozbita výstavbou, nýbrž bije sama ve formě zelených blesků do spořádaného sídliště. Tím vzniká neuspořádanost: čtyři sídlištní bloky s rozdílnou orientací, a přece subtilním vztahem ke stávajícím stavebním a dopravním strukturám městské části.
Centrální zelená osa (spolu s hlavní zpřístupňovací cestou probíhající částečně paralelně s ní) a několik postranních ulic (obslužné a obytné ulice) rozdělují tyto čtyři sídlíštní bloky do dalších podstruktur - vesnic.
 
< Koncepce zeleně
 
 
 
Zahradní město 'V poli' má být pro své obyvatele místem, se kterým se mohou identifikovat. Poloha pozemku ho předurčuje pro odstíněnou, klidnou výstavbu s výhledem do posledních zbytků volné krajiny Porúří. Sídliště obdrží jméno a jeho obyvatelé příslušnost.
Nabízeny budou ve stejném poměru vlastnické i nájemní byty v celkem pěti druzích domů podobné typologie. Z místních potřeb a aktuální situace musí být stanoven podíl bytů veřejně subvencovaných. Tomuto bude podřízen také výběr stavitele.
 
Uliční zeleň sídliště nemá jen ekologickou spojovací funkci, vyznačuje též důležité dopravní cesty a propůjčuje jim nezaměnitelný vzhled. Všechny součásti systému uliční zeleně mají svůj význam (jejich blížší vysvětlení v texté části práce). Plošná zeleň sídliště 'V poli' je rozdělena do kategorií Soukromá zeleň (vlastnické a nájemní zahrádky) a Společenská zeleň (zelené blesky se systémem jímek a rigolů pro vsakování dešťové vody).
zvetšit plán   Návrhové plány   zvetšit plán
Zahradní město 'V poli' má být místem k bydlení, které je sociálně spravedlivé i šetrné k životnímu prostředí.
Vyznačuje se takovou variabilitou svých součástí, jež umožňuje identifikaci obyvatel se svými byty a ulicemi, a přece nechává sídliště působit jako jeden celek.
Přirozeně působící, k dětem přívětivá zeleň se zde střídá s bytovou výsadbou a zajišťuje ekologickou rovnováhu.
 
 
Práce se skládá ze dvou plánů (podélný formát A0, vytvořeno programy AutoCAD 2000 a ArcView 3.1, s kresbami kolorovanými Copics), jednoho pracovního modelu, textové části o 20 stranách (vč. 9 obrázků) a pěti do textové části integrovaných výkresů (formát A3 +). V textové části práce jsou uvedeny výklady k urbanistickému i krajinářskému návrhu, jakož i výpočty nejdůležitějších urbanistických dat.


[ STADT + NATUR ] [ soukromé zahrady ] [ workshopy a soutěže ] [ archiv - titulní strana ] [ publikace ] [ žurnál ] [ home > kvalifikace, kontakt, impressum]