Markéta Kolářová, Dipl.-Ing.(FH) Ing.
Zahradní a krajinářská architektura, projekční činnost a odborná žurnalistika

Zahrada Suchdol
velká přírodní zahrada u jihočeského statku
zvetšit obrázekzvetšit obrázekzvetšit obrázekzvetšit obrázek

Dvůr

Statek se nachází v malé vesnici v přírodním parku "Česká Kanada". K venkovním prostorům patří uzavřený dvůr a zahrada (zadní dvorek, horní a dolní zahrada) rozprostírající se na třech stranách stavení. Čelní fasáda statku směřuje na náves, na západě - za humny hraničí pozemek s volnou přírodou (louky a remízky).
Nejen přímé sousedství s malebnou krajinou, ale také relativně vysoká nadmořská výška (644 m n. m.) předurčují zahradu pro přírodní ztvárnění nenáročné na údržbu. Dnes zahrada nabízí klidné intimní prostory, jakož i plochy s volným výhledem. Rozčleněna pomocí četných kamenných teras skládá se z několika částí. Díky důslednému využití místní žuly tvoří stavby a zahrada harmonický celek.

Uzavřený dvůr je částí zahrady poskytující nejvíce soukromí. Jeho ztvárnění se opírá o historické funkce. Průjezd mezi vraty čelní a zadní strany dvora, do otevřené stodoly a k bývalé stáji zůstává zachován. Okrasné osázení je seskupeno jakoby náhodně v méně frekventovaných úsecích (kolem studně, podél zdí, cest a svodu dešťové vody). Široké kamenné stupně zdobí mírný svah v jihovýchodním rohu dvora - cestu k bývalému mlatu.
Zadní brána spojuje dvůr s krajinou za humny - za branou začíná stará polní cesta, která dříve vedla do polí a k lesu. Po náročných terénních úpravách a stavbě opěrných zdí a schodišť mohl na východní straně domu vzniknout malý snížený tzv. zadní dvorek. Odtud se vstupuje po dvou širokých stupních vlevo do dolní zahrady a po sedmi schodech vpravo do horní zahrady.

zvetšit obrázekzvetšit obrázekzvetšit obrázekzvetšit obrázekzvetšit obrázek

Zadní dvorek

Horní zahrada
Původní svah horní zahrady byl terasován a rozdělen ve dvě rovné suché louky a výše položenou sbírkovou zahradu. Tato je pomocí malých teras podrobněji rozčleněna a připravena pro sbírky trvalek a záhony zeleniny. Sbírková zahrada je dosažitelná po třech cestách: ta přímá vede přes velké schodiště, druhá cesta stoupá pomalu ze západu mezi sbírkovými záhony, třetí přichází z východu přes louku a mez.
Na nejspodnější suché louce vznikne po rekonstrukci stodoly zimní zahrada.

zvetšit obrázekzvetšit obrázekzvetšit obrázekzvetšit obrázek

Horní zahrada

Dolní zahrada
Dolní zahrada začíná na severní straně domu a je největší a také nejnáročnější částí celé zahrady. Skládá se z několika teras, vodní zahrady (rybník, potok a nádrž s vodním koloběhem), ovocného sadu a velké pergoly.
Vějířovitě uspořádané terasy se navzájem překrývají a spojují několik funkcí a cest. Umožňují výhled od domu. V protilehlém směru tvoří velkou kaskádu. Proporcionálně doplňují budovu a zajišťují správný poměr mezi přírodou a stavebními prvky. Na východní straně těchto teras vzniká velká průchozí pergola.


zvetšit obrázekzvetšit obrázekzvetšit obrázekzvetšit obrázek

Hráz rybníku vyhloubeného na podzim 2003 byla v létě 2004 doplněna suchou opěrnou zdí s výškou pro sezení. Tato zídka vytváří protipól terasám u domu. Zahrada pod terasami je tímto ohraničena a získává jemný architektonický výraz. Voda z rybníka je pomocí okružního čerpadla přečerpávána podzemní cestou do přepadové nádrže nad vodní nádrží mezi terasami. Odtud padá po malém vodním schodišti do vodní nádrže a z ní dále do potoka. Tento se vlní loukou zpět do rybníka.

zvetšit obrázekzvetšit obrázekzvetšit obrázekzvetšit obrázek

Dolní zahrada

Projekční data:
Plocha: 3145 m2
Plánovací fáze: 1999 - 2003
Realizace: v 5 malých etapách 2000 - 2005

Výběr plánů:      
zvetšit obrázek zvetšit obrázek zvetšit plán zvetšit plán
Celkový plán zahrady ......Dvůr ...Horní zahrada .. Dolní zahrada


zvetšit obrázek

Olej, Martina Šmejdová (Burešová)
      "Nejvíce nepříjemné byly skutečně děsivé hromady odpadu, které bylo potřeba odstranit dříve, než se dalo na sázení čehokoliv jen pomyslet. Pozemek stál na prodej od té doby, co jeho poslední majitel, sedlák, zemřel. Samozřejmě že ten na okolí starého zámku nikdy nehleděl jako na zahradu, viděl zde spíše praktické místo na odstraňování rezivého železa (...). Ta spousta starých koster lůžek, pluhů, starých zelných košťálů, starých, rozpadlých suchých záchodů, starých klubek drátů a kopce krabiček od sardinek, vše propleteno s chuchvalci svlačce, kopřiv a bezu - pohled, který by mnohé odradil" (Vita Sackville-West: 'Sissinghurst, Portrait eines Gartens' - Schöffling&Co. 1997, Str. 11f, překlad).


[
zpět ]

[
STADT + NATUR ] [ soukromé zahrady - titulní strana] [ workshopy a soutěže ] [ archiv ] [ publikace ] [ žurnál ] [ home > kvalifikace, kontakt, impressum]