Markéta Kolářová, Dipl.-Ing.(FH) Ing.
Zahradní a krajinářská architektura, projekční činnost a odborná žurnalistika

o Publikace v časopise "der gemeinderat" (obecní rada):
5/2010, S. 24-25

o Překlad publikace "Naturnahe Spiel- und Erlebnisräume"
autorů Elisabeth C. Gründler a Norbert Schäfer
do češtiny
Vydalo: Ministerstvo životního prostředí,
www.mzp.cz

Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu
význam - plánování - realizace

o Malé příspěvky jako reklama pro dobrou věc:
- O hřištích v přírodním stylu v "Naturwissenschaftliche Forscherecken im Kindergarten einrichten
- und nutzen" ("Jak založit a používat přírodovědecké výzkumné koutky v mateřské školce"),
- Autor: Bernd Schlag, Nakladatelství Cornelsen Scriptor, 2008, S. 18, 99-100
- O spoluúčasti v plánovacím a stavebním procesu v "MACHT MIT" prosinec 2007,
- Poradenské centrum Kobra, S. 22

o Publikace v časopise DEGA (Německé zahradnictví):
24/2007, S. 30-31

o Pro Mezinárodní společnost pro ekologické vzdělávání, IGU e. V.:
- "Vždyť rozkouskuješ všechny žížalyyyy!!!"
- S "verkcajkem" přes hranice

o Publikace v časopise Dům a zahrada:
3/98, 12/98, 9/99, 7/00, 10/00, 2/01, 7/01, 10/01, 12/01, 2/02, 4/02,
9/02, 11/02, 3/03, 12/03, 1/04, 3/04, 9/04, Speciál 6,
Redakční archiv
Přehled článků, příspěvků a překladů (včetně textů v plném znění nebo resumé) ~>


[ STADT + NATUR ] [ soukromé zahrady ] [ workshopy a soutěže ] [ archiv ] [ publikace ] [ kvalifikace ] [ kontakt ] [ žurnál ] [ impressum ] [ home ]