Markéta Kolářová, Dipl.-Ing.(FH) Ing.
Zahradní a krajinářská architektura, projekční činnost a odborná žurnalistika

Publikace v časopise "der gemeinderat", 5/2010:
clanek v nemcine jako pdf, strana 24 (342 KB)clanek v nemcine jako pdf, strana 25 (258 KB)
     

Účast od samého začátku
Spoluautor: Norbert Schäfer


Článek pojednává o "Spielleitplanung" (územní plán orientující se
potřebami dětí a mládeže), o nutnosti a užitku tohoto plánování.
Představuje cestu za výsledkem a poskytuje podněty, kterými
by se měly obce řídit, chtějí-li tento plán nechat vytvořit.

"Spielleitplanung je nový strategický nástroj územního plánování.
Cílem je zlepšení životního a obytného prostředí dětí a mládeže,
jakož i vytvoření nových pobytových a herních prostorů."

(Strany 24-25)

[
STADT + NATUR ] [ soukromé zahrady ] [ workshopy a soutěže ] [ archiv ] [ publikace - titulní strana ] [ žurnál ] [ home > kvalifikace, kontakt, impressum]