Markéta Kolářová, Dipl.-Ing.(FH) Ing.
Zahradní a krajinářská architektura, projekční činnost a odborná žurnalistika


Projekt "Essen - Freisenbruch"
 
byl vypracován jako interdisciplinární úloha
hlavního předmětu závěrečného studia
"Projektování zeleně / Městská ekologie II"
a povinně volitelného předmětu "Urbanistika II"
 
Odborný dozor: Prof. Dipl.-Ing. H. Riese a Prof. Dipl.-Ing. Kl. John
Zájmové území zaujímá volné plochy (krajinnou zeleň) mezi městy Essen a Bochum spolu s přilehlými sídlištními plochami městské části Essen - Freisenbruch. Většina tohoto území je v zemském územním plánu přiřazena do kategorie regionální pás zeleně (Regionaler Grünzug). Tento přechází na sever od dálnice A 40 do Regionálního pásu zeleně C krajinného parku "IBA Emscher Landschaftspark" a na jihu území do údolí řeky Ruhr.
 
 
Přípravná skupinová práce v letním semestru 2001 formulovala pro toto území ideální obraz a provedla inventarizaci současného stavu. Se zřetelem na vytyčený obraz a výsledky inventarizace byla vypracována celková koncepce území vyjadřující se k budoucímu vývoji volných ploch i urbanistických struktur.
 
 
První úlohou individuální projektové práce v zimním semestru 2001/2002 bylo zpracování odborných příspěvků opírajích se o společně definovanou celkovou koncepci. Jedním z příspěvků byl
 
 
Druhá část projektu se vyvíjela jako interdisciplinární urbanisticko-krajinářská úloha. Do urbanistického návrhu byla integrována koncepce městské zeleně, která byla v paralelním návrhu a jeho detailizaci konkretizována. Výsledkem byl návrh pro

Zahradní město "V poli" ~>


[ STADT + NATUR ] [ soukromé zahrady ] [ workshopy a soutěže ] [ archiv - titulní strana ] [ publikace ] [ žurnál ] [ home > kvalifikace, kontakt, impressum]