Markéta Kolářová, Dipl.-Ing.(FH) Ing.
Zahradní a krajinářská architektura, projekční činnost a odborná žurnalistika


Projekt "Essen - Freisenbruch"
Inventarizace

Projektování zeleně II / Urbanistika II - LS 2001
- skupinová práce devíti studentů Krajinářské architektury, Univerzita Essen
odborný dozor: Prof. Dipl.-Ing. H. Riese a Prof. Dipl.-Ing. Kl. John
 
 
Pro zájmové území byl definován ideální obraz. Jeho nejdůležitější cíle jsou:
- trvalé zajištění území jakožto prvku nadregionálního systému volných ploch za současného propojení severojižně orientovaného pásu zeleně s vnitroměstskými koridory;
- vytvoření čitelné sídelní hranice ve směru do krajiny za uplatnění urbanistických a krajinářských opatření na okraji městské části Essen - Freisenbruch;
- posílení rekreační a ekologické hodnoty volných ploch jejich vybavením členícími a oživujícími prvky.


Skupinová práce se skládá ze sedmi inventarizačních plánů (podélný formát A0, vytvořeno programem ArcView 3.1), plánu konfliktní analýzy a koncepce (podélný formát A0 +, vytvořeno programem ArcView 3.1) a textové části (96 stran A4).
 
Seznam plánů:
Obyvatelstvo / bydlení
Nadřazené plány
Klima / půda / hodnocení obrazu města
Doprava
Občanská vybavenost / urbanistická struktura a typologie budov / historický vývoj
Mapování biotopů a hodnocení
Plochy zeleně / rekreace
Nedostatky a potenciály / koncepce / urbanistický rámcový plán
 
Inventarizace poskytuje základní informace pro projektování vývoje volných ploch i vnitroměstské zeleně a ujasňuje požadavky na plánovanou obytnou zástavbu v sídlištním prostoru městské čtvrti Essen - Freisenbruch.
 
Inventarizace: Plochy zelene / rekreace
 
Koncepce se opírá o vytyčený ideální obraz, jakož i o výsledky inventarizace a konfliktní analýzy (nedostatky a potenciály). Po detailním zvážením uživatelských požadavků odkrývá možnosti a strategie dosažení cílů obrazu, čímž vytváří důležitý projektový podklad pro vývoj celého zájmového území. Urbanistický rámcový plán, vypracovaný pro městskou část Essen - Freisenbruch, přihlíží k výpovědím koncepce městské a krajinné zeleně i koncepce ekologické. Jeho dalšími součástmi jsou koncept využití, prostorový koncept a dopravní koncept.
 
Na základě společně vypracované koncepce byly vyvinuty odborné příspěvky a urbanistické návrhy.


[ STADT + NATUR ] [ soukromé zahrady ] [ workshopy a soutěže ] [ archiv - titulní strana ] [ publikace ] [ žurnál ] [ home > kvalifikace, kontakt, impressum]