Markéta Kolářová, Dipl.-Ing.(FH) Ing. & Jessika Lüdenbach, Dipl.-Ing.(FH)
Zahradní a krajinářská architektura, projekční činnost a odborná žurnalistika


příspěvek do soutěže:
Životní prostředí zahrada - objev nové země
Architektonická, realizační, jednokolová soutěž pro studenty a absolventy
Vyhlašovatel: Zemská zahradní výstava (Landesgartenschau) Leverkusen 2005
Vypracováno v únoru a březnu 2004

Příspěvek přenáší systém montovaných staveb a prodejní schéma jedné známé nábytkářské firmy do zahradního prostoru. Klade otázku, zda tímto směrem míří také vývoj současné zahradní tvorby.
Imaginární majitelé malého pozemku u řadového domku, paní Meyerová a pan Müller, si vybírají v katalogu zahradnické firmy zahradu podle svých možností a představ - Zahradu nenáročnou na údržbu typ B.
Objednávku, spolu s plánem ve dvou variantách a potřebným nářadím, jim po několika dnech přiváží nákladní auto. Rostliny, materiál pro stavbu plotu a terasy, zahradní nábytek i všechno ostatní je prakticky poskládáno a zabaleno na několika paletách. S plánem v ruce a skládacím rýčem začínají paní Meyerová a pan Müller sestavovat zahradu.
Výsledkem je skutečně onen vysněný ráj - navzdory typovému standardu zahradního návrhu a útrapám při "montování".
zvetšit plán (218,9 KB)
      Soutěžní plán obsahuje návrh zahrady 9 x 15 m v měřítku 1 : 50. Půdorys zahrady je znázorněn schematicky jak u smyšleného řadového domku, tak v půdorysu Landesgartenschau. Úsek, který u řadového domku vyplňuje zimní zahrada, je pro účely výstavy nahrazen vstupním prostorem. V něm má návštěvník výstavy možnost seznámit se s marketinkovou myšlenkou firmy. Jsou zde složeny atrapy zabalených palet a vystaveny stránky z firemního katalogu. Teprve poté vstupuje návštěvník do zahrady.

Samotný návrh "Zahrady nenáročné na údržbu typ B" je doplněn vysvětlujícím textem, detailními kresbami vybraných technických prvků a fotokolážemi perspektivních pohledů.
Zvláštní pozornost byla věnována výběru rostlin. Druhový sortiment se podřizuje nenáročnosti na údržbu - malé množství rostlinných druhů s maximálním účinkem. Rostliny působivé květem či zbarvením a strukturou listů i kůry zajišťují v každém ročním období zajímavou scenérii. Vzniká zahrada čistě pro potěšení.
A až se zahrada jejím majitelům omrzí, budou si moci vybrat z katalogu novou. Flexibilita je filozofií firmy.
autorka komiksu: Martina Šmejdová
[ STADT + NATUR ] [ soukromé zahrady ] [ workshopy a soutěže - titulní strana ] [ archiv ] [ publikace ] [ žurnál ] [ home > kvalifikace, kontakt, impressum]