Markéta Kolářová, Dipl.-Ing.(FH) Ing. & Jessika Lüdenbach, Dipl.-Ing.(FH)
Zahradní a krajinářská architektura, projekční činnost a odborná žurnalistika


příspěvek do soutěže:
Co přijde na STŘECHU ? Vize střešní krajiny - extenzivní osázení s novým nárokem
Architektonická, ideová, jednokolová soutěž pro studenty a absolventy
Vyhlašovatelé: Paul Bauder GmbH & Co. KG a nakladatelství Callwey - Garten + Landschaft
Vypracováno v květnu a červnu 2003
 
"Zeleň musí být osvojitelná" (Dieter Kienast) - motto příspěvku "střecha, která medem oplývá"
Extenzivní osázení přemění střechu budovy v prvek systému zeleně. Nestačí spokojit se s ekologicky odůvodněným, více méně zeleným obrázkem. Lidem i zvířatům musí být tento prostor k dispozici.
 
Příspěvek se zabývá možností alternativního využití střešního prostoru - jeho přestavbou v zeleň poloveřejně přístupnou, t.j. v obytnou a rekreační zeleň s návazností na bytové domy. Paralelně s touto myšlenkou je posilována ekologická podstata extenzivního osázení: Výběr rostlin se řídí jejich atraktivitou pro hmyz, celé části střechy jsou dokonce využívány pro včelařství.

Využítí jako poloveřejná zeleň
Myšlenka:
- pronájem ozeleněných střech obyvatelům sousedních bytových domů
- údržba vykonávaná či organizovaná společenstvím uživatelů
- možnou variantou je ozelenění samotnými uživately spojené s bezplatným užívacím právem na smluvené období
Předpoklady:
- vhodná konstelace budov (využitelné ploché střechy navazující na bytové domy a dosažitelné pro uživatele)
- vhodná konstrukce budovy, jejíž střecha bude osázena a využívána (neprovzdušněná plochá střecha s tepelnou izolací na "těžké slupce" nebo jiná konstrukce povolující extenzivní osázení s odpovídajícím zatížením)
Výhody:
- možnost pronájmu ozeleněných střech je pro majitele budov novým stimulem osázení realizovat
- profitují nájemníci střešních ploch, pronajímatelé a nakonec i obyvatelé ostatních sousedních budov, kteří tímto získají nový pohled do zelena
 
Využití pro včelařství
Myšlenka:
- extenzivní osázení ploché střechy medonosnými rostlinami a umístění včelínů
- zainteresovaní uživatelé střech se mohou stát majitely či patrony včelstev a/nebo převzít jejich údržbu
Předpoklady:
- jedno- až dvoupatrová budova (možnost využití na vícepatrových domech musí být ujasněna)
- dostatečná nabídka potravy (nektar, pyl a voda) v letovém okruhu včelstev (je-li nutno až 1-4 km): střešní osázení s medonosnými rostlinami od 2000 m2 (podle Lampeitla (2001, 98), 4–5 Ar jsou optimem pro 3-4 včelstva) a/nebo existence ostatních blízkých zelených ploch nekomplikovaně dosažitelných včelstvy (nevhodný je přelet přes silně frekventované ulice a silnice a pod.)
- odborné umístění úlů odpovídající požadavkům včel (slunečné, teplé, suché a před větry chráněné místo) bez konfliktních bodů (terasy, balkony a pod.) v příletovém prostoru
Výhody:
- nový aspekt střešních výsadeb (pozorování hmyzu, sklizeň medu)
- chráněné umístění včelích úlů i ve frekventovaném (městském) prostředí (za respektování dobrých sousedských vztahů ve vnitřním prostředí obce)

zvetšit plán koncepce < koncepce zvetšit návrhový plán < návrh

Obě myšlenky - využití ozeleněných střech jako poloveřejná zeleň a využití pro včelařství - je možno realizovat společně, tak jako je z příkladu vizualizovaném v plánech zřejmé, i nezávisle na sobě.
Také střechy kancelářských budov získají uplatněním tohoto konceptu na atraktivitě. Střešní plochy slouží jako pobytové prostory zaměstnancům, hmyz a sklizeň medu oživí a zkvalitní jejich pauzy.
 
Aby se předešlo uživatelským konfliktům, musí být uváženo, jestli a v jaké míře bude také plocha pro pobytový účel osázena medonosnými rostlinami. V mnoha případech bude vhodným řešením vytvoření zón s rozdílným osázením. Obytný prostor je pak věnován rostlinám, které jsou lákadlem pro motýly a ostatní ve všech situacích neobtížný hmyz.
Koncepční plán obsahuje tabulky s medonosnými rostlinami vhodnými pro extenzivní střešní osázení, jakož i seznam několika rostlin atraktivních pro motýly. Příklad výsadby různých zón přináší návrhový plán.
 

Střecha je vedle louky jedním z mála míst ve městě, kde může člověk nerušeně pozorovat nebe. Je-li mu to umožněno, může odtud sledovat oblaka, padající hvězdy, let ptáků a také hmyz.

Jessika Lüdenbach a Markéta Kolářová[ STADT + NATUR ] [ soukromé zahrady ] [ workshopy a soutěže - titulní strana ] [ archiv ] [ publikace ] [ žurnál ] [ home > kvalifikace, kontakt, impressum]