Markéta Kolářová, Dipl.-Ing.(FH) Ing.
Zahradní a krajinářská architektura, projekční činnost a odborná žurnalistika


Projekt "Essen - Freisenbruch"
Koncept cyklostezek pro aktivní rekreaci ve volné krajině

Projektování zeleně II - ZS 2001/2002
- první část individuální projektové práce, studijní obor: Krajinářská architektura, Univerzita Essen
Odborný dozor: Prof. Dipl.-Ing. H. Riese
 
Tato část projektové práce se zabývá konceptem cyklistické dopravy rozšířeného pásu zeleně C mezi městskými částmi Essen - Freisenbruch a Bochum - Wattenscheid. Důraz je kladen na spojení krajinného parku "IBA Emscher Landschaftspark" ležícího za severní hranicí zájmového území s rekreační oblastí řeky Ruhr na jeho jihu. Práce se koncentruje na cykloturistiku - rekreační jízdu na kole ve volné krajině, vykonávanou převážně ve volném čase.
 
V textové části práce jsou objasněny motivy projektu, jsou popsány: fenomén cykloturistika, aspekty rekreace v přírodě a krajině, kategorie cykloturistů, jakož i zvláštnosti plánování cyklistické dopravy. Dále se textová část zabývá složkami cyklistických sítí, jejich způsobilostí pro rekreaci a právními aspekty. Po uvedení metodiky projektové práce následují textové výklady jednotlivých plánů.
 
Analýza zdrojů a cílů cyklistické dopravy a analýza krajiny (plán č. 1) byly provedeny se zřetelem na aktivní rekreaci ve volné krajině. Na jejich základě byla vypracována vývojová koncepce (plán č. 2). Tato je směřována na celé zájmové území a částečně, s cílem navázání na okolí, i za jeho hranice.
 
Vývojová koncepce zájmového území
 
Proveditelnost vývojové koncepce je předvedena na příkladu dílčího návrhu pro městskou část Essen - Freisenbruch. Pro účely cykloturistiky je zde nabídnuta optimální síť cyklistických stezek a cest.
Navrhovaná technická a dopravně právní opatření ukazuje plán č. 3. Všechna řešení se podřizují potřebám cykloturistů. Vyloučeno však není využívání úseků této sítě cyklisty s všednodenními cíly (nákup, škola, zaměstnání). Budoucí vzhled vybraných míst dílčího území Essen - Freisenbruch znázorňuje plán č. 4.
zvetšit plán   Plán č. 3 a plán č. 4   zvetšit plán
Práce se skládá ze čtyř plánů (podélný formát A0, vytvořeno programem ArcView 3.1, s četnými perokresbami a skicami) a textové části o 54 stranách (vč. 29 snímků).


[ STADT + NATUR ] [ soukromé zahrady ] [ workshopy a soutěže ] [ archiv - titulní strana ] [ publikace ] [ žurnál ] [ home > kvalifikace, kontakt, impressum]