Markéta Kolářová, Dipl.-Ing.(FH) Ing.
Zahradní a krajinářská architektura, projekční činnost a odborná žurnalistika

Moderní návrh,
STADT+NATUR Wuppertal

Tento rodinný dům působí svou stylovou čistotou a jednoduchostí. Tomuto stylu by mělo odpovídat i ztvárnění okolního prostředí. Návrh zahrady se proto opírá o architekturu domu - formy zahradního návrhu vycházejí z půdorysu stavby a materiály venkovních úprav ze vzhledu fasád. Cílem je zahrada tvořící harmonickou jednotu s domem, celek, který je přehledný a vyvážený.
zvetšit návrh, stádium 1 zvetšit návrh, stádium 2 zvetšit rezopohledy zvetšit rezopohledy

Obr. 1: Návrh, stádium 1

Obr. 2: Izometrie návrhu, stádium 2

Obr. 3: Boční fasády

Obr. 4: Čelní a zahradní fasáda
Návrh zohledňuje dvě možná vývojová stádia. Prvním stádiem je zahrada, ve které si mohou hrát malé děti - zahrada s dětským koutkem (domek, pískoviště) a trávníkovou plochou pro míčové hry. Ve druhém stádiu mizí dětský koutek a do zahrady je umístěn bazén.

Obr. 5:
Stavba před dokončením

-Obr. 6: Terénní úpravy 1

Obr. 7:
Terénní úpravy 2
Hlavním prvkem návrhu jsou pravoúhlé plochy různých velikostí, materiálů a funkčních obsahů. Položeny v různých výškových úrovních se navzájem překrývají a doplňují. Každá plocha zůstává využitelná - architektonický záměr zde nestojí nad obytností.
Největší zastoupení mají trávníkové plochy tří kategorií (pravoúhlé roviny krátce sekaného trávníku orámované zvonivkami, extenzivně sekané luční porosty přirozených tvarů, zatravněná dlažba v příjezdovém prostoru). Okrasné louky tvoří protipól architektonickým plochám a plynulý přechod směrem k vyšším výsadbám kolem hranic pozemku.
Dlažba se zatravněnými spárami umožňuje vsakování dešťové vody a nepůsobí tak cizorodě a těžce, takže snadněji přiléhá k okolní vegetaci.
ilustrační snímky

Chodníky a obytné terasy se vyznačují stejně jako fasády domu opakováním různých materiálů (zvonivky, betonová dlažba, dřevo). Materiály horizontálních ploch se opakují také v zahradních vertikálách – zdi z betonových tvarovek či zvonivek, betonové stupně, stěny pergoly.

Vegetace zahradního návrhu je jednoduchá, nenáročná na údržbu a zajišťující nutné pohledové soukromí.

zvetšit plan zvetšit plan  

Obr. 8:
Prováděcí plán

Obr. 9:
Osazovací plán

[
zpět ] [ soukromé zahrady - titulní strana]
[
STADT + NATUR ] [ workshopy a soutěže ] [ archiv ] [ publikace ] [ žurnál ] [ home > kvalifikace, kontakt, impressum]