Markéta Kolářová, Dipl.-Ing.(FH) Ing.
Zahradní a krajinářská architektura, projekční činnost a odborná žurnalistika
Městská řeka Wupper - východní vstup
 
Diplomová práce ve studijním oboru Krajinářská architektura
Univerzita Duisburg-Essen,
Fakulta 09 - Bio- a Geovědy, Krajinářská architektura
 
Odborný dozor:
Prof. Dipl.-Ing. H. Riese, Prof. Dipl.-Ing. K. John


      Wupper s visutou dráhou 2002

V květnu 1999 se zemská vláda Severního Porýní - Vestfálska rozhodla pověřit region měst Wuppertal, Solingen a Remscheid uspořádáním REGIONALE 2006. Pod heslem "Spurwechsel" (= změna jízdní stopy) mají být pro tuto průmyslovou oblast vypracovány nové profily, koncepty a projekty. Protože většina sídel regionu vděčí za svůj vznik vodním tokům, nese jedno z hlavních témat REGIONALE název "Řeka Wupper a její přítoky". Příspěvek města Wuppertal se přitom opírá o urbanistické prostředí řeky a vystupuje pod označením STADTSCHAU (= městská přehlídka jako obměna tradiční Landesgartenschau - zemské zahradní přehlídky).

Představovaná diplomová práce se zabývá "Městskou řekou Wupper" - Wupper na území města Wuppertal. Plánovací území zahrnuje východní část řeky - její východní vstup do města, což je část vymezená na severovýchodě konečnou stanicí visuté dráhy Berliner Platz a na jihozápadě stanicí Alter Markt.

Zájem o řeku stojí ve Wuppertalu již několik let v popředí komunálního plánování. Zlepšení kvality vody umožňuje konečně přehodnocení role Wupper v urbanistickém ansámblu, je možné vidět v ní biotop a součást systému městské zeleně, nejen společnici visuté dráhy. Proces REGIONALE 2006 přináší tomuto vývoji nové impulzy. Diplomová práce je příspěvkem k plánům a úvahám na toto téma. Práce definuje ideální obraz "Městská řeka Wupper jako spojující a přístupný prvek systému zeleně", který není jen cílovým obrazem pro východní vstup řeky, nýbrž také vzorem převoditelným na její další, podobné úseky. Všeobecné kapitoly o městských vodních plochách a vztahu člověka k vodě a o historii řeky a města Wuppertal odůvodňují podněty plánování a podepírají cíle vytyčeného obrazu. Analýza stávajících projektů k tématu městské řeky Wupper zobrazuje postavení práce v celoměstském plánovacím prostředí. Danosti zpracovávaného území jsou diskutovány v analýze současného stavu (průzkum vodoteče a prostoru).

Na základě definice ideálního obrazu a analýzy daných skutečností vzniká celková koncepce pro městskou řeku Wupper - východní vstup. Jejím cílem není jen reprezentativní začlenění Wupper mezi stanicemi Berliner Platz a Alter Markt do STADTSCHAU 2006, nýbrž také její trvalé zhodnocení pro účely krátkodobé městské rekreace. Jednu z možných realizací této koncepce zobrazuje celkový návrh v měřítku 1 : 1000. Do plánu integrované i v textu otištěné fotokoláže, řezy a detailní plány objasňují projektový záměr v nejdůležitějších úsecích. Návrh plní všechna místa konceptu, která leží přímo u řeky, konkrétními obsahy. Na rozhodujících stanovištích opouští její bezprostřední okolí, aby docílil provázání Wupper s městem.

Symbol a zdroj jména města - řeka Wupper - vystupuje ze stínu visuté dráhy a nabízí pobytová místa a možnosti spojení. Wupper spojuje plochy zeleně na svých březích a městské části Oberbarmen a Heckinghausen s Barmen. V celém průběhu od Berliner Platz po Alter Markt je ji možno pěšky doprovázet. Vedle chodníků nad břehovými tarasy existuje také mnoho možností zažít řeku z dolního břehu (pod tarasy, z úrovně vodní hladiny). Návštěvník vstupuje do svérázných prostorů Wupper. Po obou stranách řeky se střídají plochy městské zeleně s obytnými i průmyslovými budovami. Konstrukce visuté dráhy neruší, působí spíše jako ochranná pergola z oceli klenoucí se přes prostor, který teprve nyní opět získává využití. Podél řeky leží roztroušena stanoviště se zvláštní pobytovou kvalitou (schodiště k řece, kavárna, dětské hřiště a pod.). Různé akční plochy a STADTSCHAU-výstavy zvyšují při této příležitosti atraktivitu prostoru. Náměstí Berliner Platz v městské části Wuppertal - Oberbarmen a jeho okolí vytvářejí reprezentativní rámec pro konečnou stanici visuté dráhy a nabízejí možnosti vstoupit do města i STADTSCHAU.

Celkový návrh:

zvetšit plán < I zvetšit plán < II

Práce se skládá z 9 plánů (podélný formát, velikost 115 x 81 cm, vypracováno v AutoCAD 2002 a PhotoShop 5.5) a textové části o 97 stranách (formát A4, 114 obrázků).

Vypracování práce: 30. 10. 2002 - 29. 01. 2003[ STADT + NATUR ] [ soukromé zahrady ] [ workshopy a soutěže ] [ archiv - titulní strana ] [ publikace ] [ žurnál ] [ home > kvalifikace, kontakt, impressum]